Biologia Reino Protista Protozoários

 • A.

  Isospora belli

 • B.

  Sarcocystis

 • C.

  Cryptosporidium

 • D.

  Babesia microti.

 • E.

  Balantidium coli